HỖ TRỢ TRỰC TUYÊN
 • Ms.Trang - 0964 915 719
 • Ms.Thương - 0909 523 828
 • Mr.Sơn - 0974 397 818
 • Ms.Hiên - 0938 111 810

Lượt xem: 1005

VITME BƯỚC 5 BALL SCREW TBI

Mã sản phẩm : 1514515474

915.000đ
Số lượng:

  SCR) 16: 915,000/m (Tốt)
  (SCR) 20: 1,010,000/m (Tốt)
  (SCR) 25: 1,070,000/m (Tốt)
  (SCR) 32: 1,380,000/m (Tốt)
  (SCR) 40: 3,000,000/m (Tốt)