NHÔM MẶT BÀN

Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms.Trang - 0964 915 719(CNC miền bắc)
  • Ms.Thương - 0909 523 828(CNC miền nam)
  • Mr.Sơn - 0961 555 264(Phụ kiện quảng cáo)
  • Ms.Hiên - 0938 111 810(Linh kiện CNC, LASER)
  • Ms. Hằng - 0965 914 101 ( Linh kiện CNC, LASER

NHÔM MẶT BÀN

  • 1515635364
100,000
Làm mặt bàn máy đục CNC


NHÔM MẶT BÀN : 100,000/KG

Thanh nhôm mặt bàn rộng 125mm
Thanh nhôm mặt bàn cao 25mm
Thanh nhôm mặt bàn chỗ dày nhất 4mm, thanh nhôm mặt bàn chỗ mỏng nhất 2mm

Bình luận

Tấm chắn bụi máy cnc

0 ₫

Tấm chắn bụi máy cnc

BÁNH ĐÀ

700,000 ₫

Tạo ra các mẫu hạt tròn với hình dạng khác nhau phụ thuộc vào bánh đà