HỖ TRỢ TRỰC TUYÊN
 • Ms.Trang - 0964 915 719
 • Ms.Thương - 0909 523 828
 • Mr.Sơn - 0974 397 818
 • Ms.Hiên - 0938 111 810

Lượt xem: 1063

NHÔM GÁ SPINDLE

Mã sản phẩm : 1515213910

Gá động cơ spindle máy đục CNC

1.000.000đ
Số lượng:

  Nhôm mỏng   :1.000.000/mét
  Nhôm dày       :1,200,000/mét

  Thanh nhôm gá spindle Rộng 116mm, thanh nhôm gá spindle cao 37mm. 

  Thanh nhôm gá spindle có 2 rãnh xiết ốc


  Thanh nhôm gá spindle dầy 5mm thì rộng 110mm

  Thanh nhôm gá spindle dầy 8mm thì rộng 117mm