Keo dính hạt trên mica trong, kính ,keo chết sau 20 phút:

Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms.Trang - 0964 915 719(CNC miền bắc)
  • Ms.Thương - 0909 523 828(CNC miền nam)
  • Mr.Sơn - 0961 555 264(Phụ kiện quảng cáo)
  • Ms.Hiên - 0938 111 810(Linh kiện CNC, LASER)
  • Ms. Hằng - 0965 914 101 ( Linh kiện CNC, LASER

Keo dính hạt trên mica trong, kính ,keo chết sau 20 phút:

  • 1543821701

Keo dính hạt trên mica trong, kính ,keo chết sau 20 phút:

Keo dính hạt trên mica trong, kính ,keo chết sau 20 phút:
Thê tích: 1000ml/1 lọ

Bình luận