HỖ TRỢ TRỰC TUYÊN
 • Ms.Trang - 0964 915 719(CNC miền bắc)
 • Ms.Thương - 0909 523 828(CNC miền nam)
 • Mr.Sơn - 0961 555 264(Phụ kiện quảng cáo)
 • Ms.Hiên - 0938 111 810(Linh kiện CNC, LASER)

Lượt xem: 1607

CON TRƯỢT TRÒN SBR

Mã sản phẩm : 1514358467

CON TRƯỢT TRÒN SBR

130.000đ
Số lượng:

  Bọc ngoài (khuyết)Ф12,16:115.000đ/cái   
  Bọc ngoài (khuyết)Ф20: 145.000đ/cái
  Bọc ngoài (khuyết)Ф25: 210.000đ/cái
  Bọc ngoài (khuyết)Ф30: 230.000đ/cái
  Bọc ngoài (khuyết)Ф35: 400.000đ/cái