HỖ TRỢ TRỰC TUYÊN
 • Ms.Trang - 0964 915 719
 • Ms.Thương - 0909 523 828
 • Mr.Sơn - 0974 397 818
 • Ms.Hiên - 0938 111 810

Lượt xem: 629

CON TRƯỢT TRÒN LMF

Mã sản phẩm : 1514358613

CON TRƯỢT TRÒN LMF

85.000đ
Số lượng:

  Ф20: 85.000đ/cái
  Ф25: 100.000đ/cái
  Ф30: 150.000đ/cái

  Ф40: 250.000đ/cái

  Con trượt tròn có đầu chặn LMF: