HỖ TRỢ TRỰC TUYÊN
 • Ms.Trang - 0964 915 719
 • Ms.Thương - 0909 523 828
 • Mr.Sơn - 0974 397 818
 • Ms.Hiên - 0938 111 810

Lượt xem: 1141

CON TRƯỢT TRÒN LM

Mã sản phẩm : 1514357355

CON TRƯỢT TRÒN LM

45.000đ
Số lượng:

  Ф12: 45.000đ/cái
  Ф16: 45.000đ/cái
  Ф20: 60.000đ/cái
  Ф25: 85.000đ/cái
  Ф30: 100.000đ/cái
  Ф35: 130.000đ/cái
  Ф40: 155.000đ/cái
  Ф45: 210.000đ/cái

  Ф50: 300.000đ/cái

  Con trượt tròn LM: