HỖ TRỢ TRỰC TUYÊN
 • Ms.Trang - 0964 915 719
 • Ms.Thương - 0909 523 828
 • Mr.Sơn - 0974 397 818
 • Ms.Hiên - 0938 111 810

Lượt xem: 1149

CON TRƯỢT TRÒN BỌC NGOÀI

Mã sản phẩm : 1514358185

CON TRƯỢT TRÒN SCS

110.000đ
Số lượng:

  Bọc ngoài Ф12, 16: 110.000đ/cái
  Bọc ngoài Ф20: 130.000đ/cái
  Bọc ngoài Ф25: 170.000đ/cái
  Bọc ngoài Ф30: 210.000đ/cái
  Bọc ngoài Ф35: 420.000đ/cái
  Bọc ngoài phi 40: 520.000đ/ cái