HỖ TRỢ TRỰC TUYÊN
  • Ms.Trang - 0964 915 719
  • Ms.Thương - 0909 523 828
  • Mr.Sơn - 0974 397 818
  • Ms.Hiên - 0938 111 810

Lượt xem: 771

BỘ VAM KẸP

Mã sản phẩm : 1515636988

Tác dụng: kẹp giữ phôi trong quá trình gia công trên máy CNC

28.000đ
Số lượng: